ENSR
Alatke
Registracija Prijava

Početna»Stranice»O kozarskom etnu

O kozarskom etnu

Mnoga potkozarska sela čuvaju tradiciju i narodne običaje Kozare koji su se stvarali vijekovima. Specifična pjesma „ojkača“, narodna nošnja, kuhinja i tradicionalne aktivnosti u kući i polju daju kozarskim selima odlike po kojima su jedinstvena u svijetu.

 

Turistička organizacija grada Banja Luka i KUD „Piskavica“ od septembra 2010. godine, počeli su realizaciju projekta Kozarski etno – culture tourism as a solution to rural desertion koji je podržan putem MDG-F programa “Kultura za razvoj” kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju tri UN agencije: UNDP, UNESCO i UNICEF.

 

Projekat ima za cilj da razvije preduzetničko ponašanje i vještine u oblasti ruralnog turizma na bazi kulturnih i tradicionalnih vrijednosti Kozare i Potkozarja. Realizacija projekta trajaće 12 mjeseci za vrijeme kojih će se raditi na istraživanju tradicionalne kulture, prikupljanju baze podataka o lokalnoj kulturi, obukama lokalnog stanovništva iz oblasti ruralnog turizama, životne sredine i rukotvorina, pomoći preduzetništvu i marketingu. Svi rezultati projekta prezentovaće se kroz tradicionalnu manifestaciju 7. kozarski etno koja će se održati od 01. do 04. jula 2011. godine.

 

Cilj manifestacije Kozarski etno je promocija i razvoj turizma Kozare na principima održivog i odgovornog razvoja. Takođe, manifestacija ima za cilj obogaćivanje turističke ponude kozarske regije, te zaštitu i prezentaciju njenih prirodnih i kulturnih vrijednosti.

 

U prvoj sedmici mjeseca jula, u potkozarskom mjestu Piskavica i gradu Banja Luka, održava se tradicionalna manifestacija „Kozarski etno“. Prvi Kozarski etno je održan 2005. godine u organizaciji Turističke organizacije grada Banja Luka i KUD „Piskavica“ koji su iz godine i godinu unapređivali manifestaciju.

 

Kozarski etno prikazuje kozarskog čovjeka, kako se nekada živjelo na Kozari i Potkozarju kroz prezentaciju tradicionalonih običaja, kulture i domaće kuhinje. Manifestacija je obojena autentičnim etno zvukom kroz Festival izvornih pjesama i sviranja u kojem učestvuju grupe sa kozarskog područja kao i gosti iz inostranstva.

 

Manifestacija Kozarski etno svake godine ima određenu temu i svake godine predstavlja različite seoske aktivnosti koje su se u potkozarskim selima izvodile u kući i polju. U skladu sa temom manifestacije organizuju se performansi, izložbe, prezentacije i drugi kulturni i turistički sadržaji. Običaji kao što su kosidba, žetva, prerada tekstila, spravljanje domaćih specijaliteta, svatovi, slava, babine i drugi, privuku veliku pažnju posjetilaca koji imaju priliku da se upoznaju sa tradicionalnim aktivnostima ali i da u njima učestvuju.

 

Osnovna ideja manifestacije je da se pokažu zapostavljeni i zaboravljeni narodni običaji kao turistički potencijali planine i Potkozarja, te ukaže na nove pravce turističke ponude kroz ruralni turizam kao i zaštitu i očuvanje kulturnih i prirodnih vrijednosti kozarskih sela.